W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Sąd Rejonowy w Wołominie


ul. Prądzyńskiego 3a
05-200 Wołomin

tel. (22) 776 21 44


e-mail: boi@wolomin.sr.gov.pl


NIP: 125-05-59-364
REGON: 000324990

Wzory i formularze

Karty usług i wzory dokumentów według standardów wprowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości w 2021 roku  znajdziecie Państwo w poniższym linku:

https://wsoi.ms.gov.pl/

 

formularz - skarga na czynności komornika (plik PDF)

formularz wniosku o zobowiązanie osoby stosującej przemoc domową do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub o wydanie zakazu zbliżania się do wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, lub zakazu zbliżania się do osoby doznającej przemocy domowej, lub zakazu kontaktowania się z osobą doznającą przemocy domowej, lub zakazu wstępu na teren szkoły, placówki oświatowej, opiekuńczej lub artystycznej, lub obiektu sportowego, do których uczęszcza osoba doznająca przemocy domowej, miejsca pracy lub innego miejsca, w którym zwykle lub regularnie przebywa osoba doznająca przemocy domowej, i przebywania na tym terenie (plik World) (


 

I Wydział Cywilny:

wniosek o stwierdzenie nabycia spadku z informacją (plik world)

informacja o stwierdzeniu nabycia spadku (plik pdf)

wniosek o dział spadku z informacją ( plik word)

wniosek o otwarcie i  ogłoszenie testamentu z informacją ( plik word)

wniosek o podział majątku dorobkowego  z informacją ( plik word)

wniosek o zasiedzenie z informacją ( plik word)

pozew o eksmisję z informacją (plik word)

wniosek o sprostowanie treści aktu stanu cywilnego z informacją ( plik word)

wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu ( plik word)

wniosek o zwolnienie z kosztów z informacją ( plik word)

oświadczenie o stanie rodzinnym majątku i dochodach

wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia ( plik word)

pełnomocnictwo procesowe dla osoby najbliższej ( plik word)

wniosek o nadanie i doręczenie klauzuli wykonalności (plik word)

wniosek o wydanie kserokopii protokołu ( plik word)

wniosek o wydanie kserokopii z akt ( plik word)

wniosek o wydanie wypisu prawomocnego orzeczenia (plik word)

wniosek o wydanie oryginałów dokumentów z akt sprawy ( plik word)

wniosek o wydanie zaświadczenia o toczącym się postępowaniu ( plik word)

wniosek o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej ( plik word)

wniosek o zwrot kosztów podróży ( plik word)

wniosek o zwrot należności za utracony zarobek (plik word)

formularz - wykaz inwentarza (plik word)

 

 

 

 


Wydziały Karne :

wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności (plik word)

wniosek o zatarcie skazania ( plik word)

wniosek o widzenie ( plik word)

wniosek o zwrot kosztów podróży ( plik word)

wniosek o zwrot należności za utracony zarobek (plik word)

wniosek o ustanowienie obrońcy z urzędu ( plik word)

wniosek o zwolnienie z kosztów z informacją ( plik word)

oświadczenie o stanie rodzinnym majątku i dochodach

wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku ( plik word)

wniosek o wydanie kserokopii protokołu ( plik word)

wniosek o wydanie kserokopii z akt ( plik word)

wniosek o wydanie wypisu prawomocnego orzeczenia (plik word)

wniosek o doręczenie odpisu postanowienia (plik word)

 


Wydział Rodzinny i Nieletnich :

 

pozew o alimenty dla małoletniego dziecka ( plik word)

 

 

pozew o alimenty dla osoby dorosłej ( plik word)

pozew o podwyższenie alimentów dla małoletniego dziecka ( plik word)

pozew o obniżenie alimentów (plik word)

pozew o ustalenie iż obowiązek alimentacyjny ustał (plik word)

wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej (plik word)

wniosek o zawieszenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej (plik word)

wniosek o roztrzygnięcie w istotnych sprawach dziecka ( plik word)

wniosek o ustanowienie opieki prawnej dla małoletniego dziecka  którego matka jest niepełnoletnia ( plik word)

wniosek o wydanie przepustki dla małoletniego ( plik word)

 

pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty ( plik word)

pozew o zaprzeczenie ojcostwa ( plik word)

 

pozew o rozdzielność majątkową między małżonkami ( plik word)

wniosek o zwolnienie z obowiązku przedstawiania dokumentu - dot. zawarcia małżeństwa (plik word)

oświadczenie o stanie rodzinnym majątku i dochodach

wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzedu ( plik word)

wniosek o zwolnienie z kosztów z informacją ( plik word)

wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia ( plik word)

wniosek o nadanie i  doręczenie klauzuli wykonalności ( plik word)

wniosek o wydanie kserokopii protokołu  rozprawy ( plik word)

wniosek o wydanie kserokopii z akt ( plik word)

wniosek o wydanie wypisu prawomocnego orzeczenia ( plik word)

wniosek o wydanie oryginałów dokumentów z akt sprawy ( plik word)

wniosek o wydanie zaświadczenia o toczącym się postępowaniu ( plik word)

wniosek o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej ( plik word)

wniosek o zwrot kosztów podróży ( plik word)

wniosek o zwrot należności za utracony zarobek (plik word)

wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności prawnej dot. majątku dziecka (plik word)

 

 

 


Wydział Ksiąg Wieczystych :

wzór wypełnienia wniosku do księgi wieczystej  o wpis / wykreślenie / zmianę hipoteki (część 1/2)

wzór wypełnienia wniosku do księgi wieczystej o wpis / wykreślenie / zmianę hipoteki (część 2/2)

wzór wypełnienia  wniosku do księgi wieczystej - podział nieruchomości

wzór wypełnienia wniosku o założenie księgi wieczystej dla lokalu

wzór wypełnienia wniosku o założenie księgi wieczystej dla garażu

wzór wypełnienia wniosku do księgi wieczystej o zmianę sposobu korzystania z nieruchomości  ( np. z niezabudowanej na zabudowaną)

wzór wypełnienia wniosku do księdzi wieczystej - zmiana nazwiska

 

formularz KW- Wpis - wniosek o wpis do księgi wieczystej ( plik word)

formularz KW- ZAL - wniosek o założenie księgi wieczystej (plik word)

formularz KW-ODPIS - wniosek o odpis z księgi wieczystej / zaświadczenie o zamknięcie księgi wieczystej ( plik pdf)

formularz KW- OZN - oznaczenie działki ewidencyjnej ( plik word)

formularz KW-ZAD - żadanie wpisu w księdze wieczystej ( plik word)

formularz KW-PP -  załacznik pełnomocnik / przedstawiciel ustawowy ( plik word)

formularz KW-WU - załącznik wnioskodawca / uczestnik postępowania ( plik word)

 

 


Sekretariat Prezesa Sądu:

Wniosek / Skarga do Prezesa Sądu Rejonowego w Wołominie ( plik word)

Formularze Ministerstwa Sprawiedliwości

 

 

 

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego