W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Sąd Rejonowy w Wołominie


ul. Prądzyńskiego 3a
05-200 Wołomin

tel. (22) 776 21 44


e-mail: boi@wolomin.sr.gov.pl


NIP: 125-05-59-364
REGON: 000324990

Inspektor Ochrony Danych Osobowych


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r. zwanym dalej jako RODO informujemy:

Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3A, 05-200 Wołomin; zwanym dalej jako ADO.


Inspektor ochrony danych
ADO wyznaczył w Sądzie Rejonowym w Wołominie, Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych.
Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:
a. listownie na adres: Sąd Rejonowy w Wołominie, Inspektor Ochrony Danych, ul. Prądzyńskiego 3A, 05-200 Wołomin
b. przez e-mail: iodo@wolomin.sr.gov.pl

Od kogo Sąd uzyskuje Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe Sąd uzyskuje bezpośrednio od Państwa, od uprawnionych organów i instytucji (np. Prokuratura, Policja, Straż Miejska), od osób trzecich.

Pozyskiwanie danych i cel przetwarzania
Zbieramy tylko takie dane, które są konieczne, żeby załatwić Państwa sprawę. Czas ich przetwarzania regulują odpowiednie przepisy. Przekazane dane osobowe wykorzystujemy w celu realizacji ustawowych zadań Sądu, które wynikają z przepisów prawa, zawartej umowy lub Państwa zgody, m.in.
a. sprawowania wymiaru sprawiedliwości w zakresie nienależącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego,
b. wykonywania innych zadań z zakresu ochrony prawnej, powierzonych w drodze ustaw lub przez wiążące Rzeczpospolitą Polską prawo międzynarodowe lub prawo stanowione przez organizację międzynarodową, jeżeli z wiążącej Rzeczpospolitą Polską umowy ją konstytuującej wynika, że jest ono stosowane bezpośrednio.
c. wykonywania orzeczeń sądowych,
d. zatrudnienia w sądzie (w tym prowadzenia rekrutacji, realizacji praktyk absolwenckich),
e. założenie konta w ramach Portalu Informacyjnego Sądu,
f. realizacji umów, w tym świadczenia usług, prowadzenia zamówień publicznych,
g. dokonywania rozliczeń finansowych,
h. postępowania wnioskowego i skargowego,
i. prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa oraz tworzonych na ich podstawie regulacji wewnętrznych,
j. zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia (monitoring wizyjny).

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a), c) i f) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) i f) i art. 10 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Czy podanie Państwa danych osobowych jest obowiązkowe?
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, za wyjątkiem sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest wymogiem ustawowym i nie wymaga uzyskania Państwa zgody.

Odbiorcy danych
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa, bądź na postawie zawartych umów.

Czas przetwarzania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Sądzie Rejonowym w Wołominie (m.in. instrukcją kancelaryjną).

Profilowanie
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowanie decyzji w tym w oparciu o profilowanie.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich w ramach współpracy międzynarodowej, na podstawie przepisów prawa oraz porozumień o współpracy.

Uprawnienie osób, których dane dotyczą przetwarzane dane
W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:
a. dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa mają Państwo możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
b. prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa mogą Państwo zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych,
c. prawo do usunięcia – korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi,
d. prawo do ograniczenia przetwarzania – korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania,
e. prawo do przenoszenia danych – ma zastosowanie jedynie w przypadkach jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody i w sposób zautomatyzowany,
f. prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f. (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny),
g. prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie - w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, w wypadku jeżeli przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych
Znamy wszystkie zasady ich przetwarzania i stosujemy je na co dzień.

Respektujemy wszystkie Twoje prawa
Poinformujemy Cię o każdej sytuacji, która mogłaby naruszać Twoje prawa i wolności. Szybko się nią zajmiemy i wyciągniemy wnioski, aby jeszcze lepiej chronić Twoje dane. Jeśli uznasz te działania za niewystarczające, możesz również złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego
Monitoring zgodnie z zarządzeniem Prezesa i Dyrektora Sądu z dnia 25 maja 2018 roku stosowany jest w celu ochrony osób i mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.
Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora oraz zarządzenie Prezesa Sądu o stosowaniu przepisów o ochronie osób i mienia.
Zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące.
Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli potrzebujesz uzyskać więcej informacji o ochronie Twoich danych osobowych w naszym urzędzie, możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych.


Powiadom znajomego