W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Sąd Rejonowy w Wołominie


ul. Prądzyńskiego 3a
05-200 Wołomin

tel. (22) 776 21 44


e-mail: boi@wolomin.sr.gov.pl


NIP: 125-05-59-364
REGON: 000324990

Koronawirus

Sąd informuje, iż w związku z wejściem w życie w dniu 16 maja 2020 r. ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875)

przywrócony został bieg terminów

Terminy powyższe m.in. w postępowaniach sądowych, postępowaniach egzekucyjnych, postępowaniach karnych, postępowaniach karnych skarbowych, postępowaniach w sprawach o wykroczenia, których bieg nie rozpoczął się w związku z dotychczasowo obowiązującym przepisem art. 15 zzs ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy, wskazanej na wstępie, zaś terminy w postępowaniach, o których mowa wyżej, których bieg uległ zawieszeniu na podstawie art. 15 zzs ust.1 powyższej ustawy, biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy wskazanej na wstępie.

Z powyższego wynika, że terminy procesowe, w tym wyznaczone przez sąd (sądowe) na dokonanie czynności procesowej przez stronę (Powoda/Pozwanego/ Wnioskodawcę/Uczestnika/Oskarżonego/Podejrzanego) rozpoczynają swój bieg, zaś zawieszone biegną dalej.

Powyższe wynika z art. 46 pkt 20) ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875), który uchylił w całości przepis art. 15 zzs ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374)
WAŻNE DOT. KANCELARII KOMORNICZYCH

PRZY SĄDZIE REJONOWYM W WOŁOMINIE 

Zarządzenie nr 106/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Wołominie z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie zasad i trybu zapobiegania w kancelariach komorników sądowych przy Sądzie Rejonowym w Wołominie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem w stanie ogłoszonej epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

ZARZĄDZENIE 106/2020Komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości o obowiązujących zasadach świadczenia nieodpłatnych usług pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji w związku z epidemią COVID-19

darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14909,komunikat-w-zwiazku-z-zagrozeniem-covid-19.html


W związku ze zwiększonym w ostatnim czasie ryzykiem wirusowego zakażenia pracowników Sądu Rejonowego w Wołominie, w szczególności koronawirusem SARS – Cov - 2 wywołującym chorobę o nazwie COVID-19, zaleca się wszystkim interesantom, stosowanie się do poleceń służb ochrony sądu oraz pracowników Biura Obsługi Interesanta, a także uważne zapoznanie się z informacjami umieszonymi na terenie Sądu Rejonowego w Wołominie w zakresie stosowania środków ochrony przed zakażeniem.

zasady bezpieczeństwa i higieny

Zwracamy uwagę na konieczność zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny oraz poddajemy pod rozwagę zmniejszenie wizyt osobistych w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Wołominie oraz zalecamy kontakt telefoniczny z sądem lub za pomocą elektronicznych środków komunikacji.

W związku ze spodziewaną absencją pracowników Sądu Rejonowego w Wołominie spowodowaną zamknięciem placówek oświatowych uprzejmie informujemy, że w najbliższym czasie mogą nastąpić opóźnienia w realizacji zadań Sądu Rejonowego w Wołominie.

Jeśli osoba wezwana na rozprawę (np. strona postępowania, pełnomocnik, obrońca, świadek), wróciła z kraju/rejonu uznanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego za szczególnie niebezpieczny lub miała kontakt z osobą, u której stwierdzono zarażenie koronawirusem, prosimy o niezwłoczne przekazanie tej informacji telefonicznie, bądź drogą mailową
do wydziału właściwego ze względu na zarejestrowanie sprawy (numery telefonów oraz adresy mailowe wydziałów dostępne są na stronie internetowej sądu lub pracownikowi Biura Obsługi Interesantów tel. (22) 776 21 44 e-mail: boi@wolomin.sr.gov.pl
Informacja powinna zawierać: sygnaturę sprawy, imię i nazwisko osoby wezwanej, status w sprawie, kontaktowy numer telefonu albo adres mailowy oraz termin rozprawy, na który została wezwana.

Całodobowa Infolinia NFZ o koronawirusie - 800 190 590

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wołominie

(22) 776-38-33

Numer telefonu interwencyjnego: 516 140 961, 510 146 258 
Powiadom znajomego